letter of intent voor huisvesting

Een letter of intent moet voor het verlaten van een huurwoning aan de eigenaar worden gestuurd. Hier is een voorbeeld brief aan de eigenaar te sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Artikel 12 van wet 89-462 van 6 juli 1989 bepaalt dat de huurder op elk moment van de huurovereenkomst kan bewegen. Het moet echter een opzegtermijn van 3 maanden respecteren, behoudens kennisgeving teruggebracht tot één maand (met name wanneer het apparaat zich in een gerekte zone). In de normale 3 maanden van tevoren, de huurder verlaat het appartement of huurhuis (e) niet nodig om de redenen van zijn vertrek naar zijn huisbaas te geven. Maar het moet hem per se de hoogte via email.

Om beter te beschermen uw rechten,
Blijf op de hoogte met gratis droit-finances.net Letter

droit-finances.net gemeenten, met Michel Godest, advocaat in Parijs


Voornaam ontvanger
Nee Straat
Code Naam van de stad Sender Name
Nee Straat
PO Box Stad

Betreft: Kennisgeving van vertrek huisvesting


Met deze brief informeer ik u over mijn vertrek woningen gelegen (geef het adres) Ik heb gehouden sinds de (specificeren datum).

Op grond van artikel 12 van de wet van 6 juli 1989 zal ik een opzegtermijn van drie maanden na de ontvangst van deze brief te respecteren.

Ik zal contact met u, zodat we het eens op een datum om de toestand van de inrichting vast te stellen.


Ik ga akkoord ...

(Plaats) op (datum)
handtekening

letter of intent voor huisvesting Download opzeggingsbrief template (.doc formaat).


Alle correspondentie moet worden verzonden per aangetekende brief met ontvangstbewijs, met vermelding van uw naam en adres in de linkerbovenhoek en de ontvanger onder rechts, en indien nodig de referenties van het bestand en de lijst van bijlagen.

Foto credits: © bofotolux - Fotolia.com
letter of intent voor huisvestingDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document met als titel "opzeggingsbrief voor huisvesting" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF