Bruto loonberekening net en het nettoloon van de bruto

Bruto loonberekening net en het nettoloon van de bruto

Hoe het nettoloon van brutosalaris berekenen of converteren het nettoloon in brutoloon, rekening houdend met de sociale premies en loonkosten op de loonstrook genoemd.

simulatie

articlesUtils.widget (brutnet);

werkwijze

Om over te schakelen van het brutoloon tot nettoloon, is er een snelle en eenvoudige techniek die u toelaat om naar huis te betalen, berekend moet worden betaald elke maand van uw bruto salaris hoofd. Voor dit, je gewoon aftrekken ongeveer 23% (iets minder dan een kwart) van het bedrag van de brutolonen u aanraakt om een ​​schatting van uw netto salaris. Rekenvoorbeeld: als je verdient 2.000 euro bruto per maand, zult u ongeveer 2000 verdient - (2000 X 23/100) = 1540 euro netto.
Als u werkt in de openbare dienst, moet u het tarief van 15% in plaats van 23% van toepassing zijn.

Deze formule maakt het mogelijk om snel het bedrag van uw nettoloon van uw brutoloon te beoordelen, maar dit is natuurlijk slechts een ruwe schatting, de precieze percentage voor de vermindering van toepassing varieert naar gelang van de bedrijven. Om het exacte bedrag van het salaris dat zal worden betaald berekenen, moet u specifiek aftrekken hoeveelheden van de loonkosten die op uw loonstrook.

onze video

Het advies van Eric Roig, oprichter en directeur van droit-finances.net

pay sheet

Sterker nog, de loonstrook aan de werknemer vermeldt zowel de bruto- en nettoloon te betalen. Het moet een aantal verplichte informatie bevatten. Met inbegrip van ...

 • De identiteit van de werkgever;
 • De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst;
 • De aard van de positie van de werknemer met zijn indeling nummer;
 • Aanbiedingen genomen ten laste van de werknemer;
 • Het bedrag van het brutoloon, meestal aan de bovenkant van de loonlijst;
 • Bonussen en voordelen in natura;
 • Details van werkgever en werknemer sociale zekerheidsbijdragen:
  • CSG en CRDS
  • De ziekte en moederschap bijdragen pensioenverzekering, kinderbijslag,
  • De WW-premies,
  • Pensioen en voorzorg fonds bijdragen.

Om beter te beschermen uw rechten,
Blijf op de hoogte met gratis droit-finances.net Letter

berekening

Om nettoloon te berekenen, moeten we aftrekken van het brutoloon alle sociale premies ten laste van de werknemer (CSG, CRDS, bijdragen voor de sociale zekerheid, werkloosheid bijdragen extra pensioenpremies ...). Het bruto salaris wordt dan ook voorgeschreven bij de bovenkant van uw loonstrookje, terwijl de netto salaris te betalen wordt vermeld aan de onderzijde van het blad, na aftrek van de arbeidskosten. Bij twijfel over de berekening van uw loonstrook, contact opnemen met de verantwoordelijke payroll of de beheerder van uw bedrijf human resources om te vragen voor een uitleg van de inhoudingen.
Vaak wanneer we spreken over het salaris, we redeneren vanuit het brutobedrag. Dit geldt met name voor de beoordeling van de gemiddelde jaarsalaris op basis waarvan de berekening base pensioenbedrag. Echter, de hoogte van het loon aan te geven op uw aangifte ten opzichte van het netto loon aan u uitbetaald.

premies

De premies betaald door de werkgever, als het salaris afhankelijk van de sociale bijdragen. Daarom, wanneer u een premie (anciënniteit bonus, 13e maand, enz.) Aan te raken, moet u het bruto toe te voegen aan het bruto salaris dat u ontvangt voor de huidige maand. Het is vanuit deze bedrag dat u van het nettobedrag dat door de werkgever wordt betaald kan berekenen. Voor meer informatie, zie premium business en sociale premies.

netto minimumloon verdienen

Laatste precisie: het minimumloon in het reglement is bruto: als je het minimumloon te raken, Pas op dat het bruto minimumloon met het bedrag van de netto minimumloon, die door uw werkgever zal worden betaald verwarren.

Zie ook

 • Het berekenen van overuren
 • Hebt u recht op de premie bedrijf?
 • Part-time dienstverband
 • Weten hoe hij zijn loonbrief lezen
 • op leparticulier.fr Salaris Bent u goed of slecht betaald?

Bruto loonberekening net en het nettoloon van de brutoDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document met als titel "Berekening van het bruto salaris net en het nettoloon van de bruto» uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF