Huwelijksleven (definition)

Huwelijksleven (definition)

Getrouwd leven, ook wel bekend als samenwonen of "vrije unie" is een common law relatie, gekenmerkt door een leven dat een teken van stabiliteit en continuïteit heeft, tussen twee mensen van verschillend geslacht of hetzelfde geslacht die wonen paar zonder getrouwd of geregistreerd partnerschap.

Hoewel het zijn een onbekend begrip van het Burgerlijk Wetboek, de term "huwelijksleven" wordt soms genoemd in de door de overheid of een aantal maatschappelijke organisaties zoals Caf vormen.

Op de wettelijke regeling van de echtelijke relatie, zie:

  • De wettelijke regels voor de huur van een woning door twee bijvrouwen;
  • Het regime kiezen om te kopen zonder getrouwd te zijn;
  • Een gratis voorbeeldbrief om een ​​verklaring van samenwoning te maken.


droit-finances.net gemeenten, met Michel Godest, advocaat in Parijs


Huwelijksleven (definition)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door Matthew-B. Dit document met als titel "Burgerlijke leven (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF