AEEH 2017: bedrag en supplement

AEEH 2017: bedrag en supplement

De hoeveelheid AEEH is vastgesteld op 130,51 euro per maand per kind vanaf 1 april 2017. Dit bedrag kan een aanvulling en een verhoging voor alleenstaande ouder gedefinieerd volgens de categorie handicap zijn.

13788 U kunt het formulier aan te vragen AEEH downloaden.

definitie

De AEEH is een hulpmiddel voor mensen die de zorg voor kinderen en jongeren met een handicap. Het is de bedoeling om hun opleiding kosten en de kosten van hun zorg te financieren.
Deze steun verving de voormalige speciale toelage voor schoolgaande kinderen.

Toevoegingen en categorieën

Een supplement kan door de Commissie worden toegekend op basis van:
  • de kosten van invaliditeit,
  • de afwezigheid of vermindering van de activiteit van een ouder,
  • het inhuren van een betaalde persoon.

Dit supplement wordt toegevoegd aan de doelstellingen voor 130,51 euro basisbedrag. De hoeveelheid is afhankelijk 6 categorieën. Het bedrag van de betaalde (inclusief basisbedrag) uitkering wordt dan ingesteld op:
- Categorie 1 = 228,39 euro;
- Categorie 2 = 395,60 euro;
- Categorie 3 = 505,72 euro;
- Categorie 4 = 711,97 euro;
- Categorie 5 = 873,63 euro;
- Categorie 6 = 1238,01 euro.

Verhoging voor alleenstaande ouders

Bovendien kan een extra toeslag worden geschonken aan alleenstaande ouder die stopt of vermindert zijn beroepsactiviteiten, op basis van de voorgaande categorieën. Als deze verhoging geldt, de hoogte van de vergoeding (basisbedrag + + complement toeslag) is de volgende schaal:
- Categorie 1 = Geen verhoging;
- Categorie 2 = 448,62 euro;
- Categorie 3 = 579,13 euro;
- Categorie 4 = 944,44 euro;
- Categorie 5 = 1171,36 euro;
- Categorie 6 = 1674,39 euro.

termen

leeftijd

De gehandicapte moet onder de 20 jaar oud zijn.

invaliditeitsratio

Het recht op uitkering wordt geopend als:
- het kind met een handicap rating van ten minste 80% (bepaald door de Commissie op de mens en de autonomie van personen met een handicap).
- of een snelheid tussen 50% en 80% als het kind in een instelling of vereist een dienst of speciale zorg.

Application Procedure

De te volgen stappen stijgen tot actie van twee organisaties: de MDPH en CDAPH.

Map naar de MDPH

Het verzoek moet aan de departementale huis van Personen met een Handicap (MDPH) van de woonplaats van gehandicapten worden gestuurd. Het wordt bereikt door middel van een bestand met een formulier om online te downloaden (13788 Download het formulier aan te vragen AEEH) en een medische verklaring over de gezondheidstoestand van het kind is ingesteld bij te vullen een arts er binnen 3 maanden.

besluit CDAPH

Het bestand wordt dan over de rechten en de autonomie van personen met een handicap (CDAPH) doorgestuurd naar het Comité. De commissie onderzocht de zaak en besloten te verlenen of niet verlenen. Indien overeengekomen, het zet de duur van betaling (tussen 1 en 5 jaar) en de categorie waarin gerubriceerde onvermogen van het kind voor de eventuele toekenning van een supplement.

betalingsdatum

De AEEH is de eerste maand betaald na de indiening van de aanvraag.
AEEH 2017: bedrag en supplementDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door Matthew-B. Dit document met als titel "AEEH 2017: bedrag en aan te vullen" uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF