Perfect voltooiingsgarantie – definitie


definitie

De garantie van de perfecte afronding heeft betrekking op alle aandoeningen en gebreken die in het proces-verbaal van oplevering van de werken hebben opgemerkt of die verscheen in het jaar volgend op de datum van dit verslag (in dit tweede geval moet de gebreken worden gemeld door een ingebrekestelling brief gestuurd per aangetekende brief). Als een dergelijke schade ontstaat, is de fabrikant verplicht om de verantwoordelijkheid voor hun herstel te nemen.

wetgeving

De voltooiing garantie als bedoeld in artikel 1792-6 paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek. De eigenaar project kan dan ook worden gesteld dat deel van de wet in geval van betwisting.

Het advies van Eric Roig, oprichter en directeur van droit-finances.net

schade

Alle soorten schade, gebreken en slecht vakmanschap betreft, ongeacht de aard en het belang. Met uitzondering van die als gevolg van slecht onderhoud van de klant.

garantie

De aannemer is verplicht om de schade te herstellen. Dit is een wettelijke garantie die niet vrijgesteld kunnen worden.

De voltooiingsgarantie is niet de enige garantie waarover de cliënt na voltooiing van de bouw. De tweejaarlijkse garantie (2 jaar) en de tien jaar garantie (10 jaar) zijn ook van toepassing. Bekijk en work-stoornis-defecten: garanties.

tijd

Als de schade niet wordt hersteld op tijd, kan de klant naar de rechter binnen de termijn van één jaar na de oplevering van de werken te vragen voor vertragingsschade. Het kan ook toestemming om deze reparaties uit te voeren door een ander bedrijf te verkrijgen en een verzoek tot teruggave.
Perfect voltooiingsgarantie - definitieDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document met als titel "perfect voltooiingsgarantie - definitie van" afgeleid van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF