wachten dag in de openbare dienst

Het kabinet wil de wachtende dag te herstellen in het ambtelijk apparaat in het geval van arrestatie van een officiële ziekte. Update over de veranderingen te komen in 2018.
wachten dag in de openbare dienst

definitie

De wachttijd is de periode waarin een werknemer met ziekteverlof niet genieten van de voordelen door de sociale zekerheid betaald. Terwijl de deadline is vastgesteld op 3 dagen voor privé-medewerkers, geen tijdslimiet geldt in tegenstelling tot die van de openbare dienst. In het laatste geval worden de uitkeringen dan ook betaald vanaf de eerste dag van het ziekteverzuim.

Voorbeeld: een officier niet maken om te werken op 1 oktober, omdat hij ziek is. Het zal dan worden gecompenseerd met ingang van 1 oktober, zonder wachttijd.

ambtenaren

Deze regel geldt voor ambtenaren, ambtenaren en aannemers. De enige uitzondering contract zieke werknemers, kan een wachttijd van toepassing indien hun anciënniteit minder dan 4 maanden is.

Deletie en Recovery

Op 6 juli 2017 minister van actie en Public Accounts, Gérald Darmanin, officieel aangekondigd de komende restauratie van de wachtende dag in de openbare dienst. Deze maatregel is opgenomen in het programma van Emmanuel Macron in presidentiële.

Voorbeeld: Continue het bovenstaande voorbeeld, de werknemer ziek op 1 oktober wordt gecompenseerd tot 2 oktober. 1 oktober zal de wachtende dag.

De ambtenaren wachten dag was reeds op 1 januari 2012, onder de Sarkozy voorzitterschap. Het is sindsdien afgeschaft op 1 januari 2014 onder de oude Ayrault overheid.

Voor meer informatie over de procedure te leren door een zieke bediende, zie officieel met ziekteverlof - Controle en vertrekken.

Datum van inwerkingtreding

Herstel van de ambtenaren te wachten dag is onderdeel van de Finance Bill 2018 (artikel 48), die wordt besproken in het Europees Parlement dit najaar. Indien aangenomen, zal de maatregel in werking treden in 2018.

Foto credits: 123RF - Prig MORISSE
wachten dag in de openbare dienstDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door Matthew-B. Dit document met als titel "te wachten dag in de openbare dienst" uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF