Verhuur en verkorte termijn: overplaatsing

In het geval van de professionele overdracht, kan de huurder kennisgeving met een opzegtermijn teruggebracht tot één maand (in plaats van drie). De voorwaarden voor de toepassing van deze regel moet nog worden opgehelderd.

minimale afstand

In het Hof van Cassatie, legt de wet geen minimale afstand tussen de oude en de nieuwe werkplek. De huurder kan dus profiteren van het recht op verkorte termijn, onder meer omdat zij wordt overgebracht in dezelfde stad ... (arrest van 22 oktober 2003).

verzoek werknemer

Dit recht kan ook van toepassing wanneer de werkgever akkoord gaat met zijn werknemer over te dragen, zelfs als het de werknemer die verantwoordelijk is voor deze beslissing. De werknemer kan daarom baat hebben bij een verkorte opzegtermijn, zelfs wanneer de mutatie is een verzoek van hem sinds die verzoek van de werkgever werd aanvaard.

Het advies van Eric Roig, oprichter en directeur van droit-finances.net

Verhuur en verkorte termijn: overplaatsingDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document met de titel "Location en verkorte termijn: overplaatsing» uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF