Kadaster (definition)


Definition publicity


Kadaster is een term voor een set van de formaliteiten voor het doel en effect aan derden van alle wijzigingen met betrekking tot de eigendomsrechten met betrekking tot onroerend goed te waarschuwen. Kadaster wordt geleverd door het Kadaster Dienst (voorheen de hypotheek). Deze verplichting is onderworpen aan de betaling van het land registratiebelasting, soms onder de afkorting TPF genoemd.
Kadaster (definition)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document met als titel "Kadaster (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF