ontruiming compensatie (definitie)


Definitie van uitzetting compensatie


De vergoeding afscherming is een wettelijke term die wordt gebruikt in het handelsrecht tot een bescherming voor handelaren houders van een commerciële lease aan te wijzen. De ontruiming vergoeding gaat met het recht om de huurovereenkomst te vernieuwen. Dit betekent dat de verhuurder weigert om de huur van een handelaar moet compensatie genoemd uitwinningsvergoeding betalen vernieuwen. De vergoeding wordt bepaald door de rechter in de huurprijzen. De verhuurder zou zijn veroordeeld tot een beëindiging vergoeding te betalen kan ontsnappen als het afziet vertrekken binnen 15 dagen na de datum waarop het oordeel zal het gezag van gewijsde worden.
Voor meer informatie, zie afscherming settlement: handelshuur en niet-verlenging.
ontruiming compensatie (definitie)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document "uitzetting hoeveelheid (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF