Samenleving ontstaat (definitie)


Definitie van de facto bedrijf


De de facto bedrijf is een juridische term ter aanduiding van het feit dat twee of meer mensen om wetboeken van burgerlijke of commerciële onderneming vast te stellen zonder rechtspersoonlijkheid officieel wordt erkend. In het bijzonder, een bedrijf wordt gemaakt is wanneer een groep mensen gedraagt ​​zich op dezelfde manier als in verband (affectio societatis gemeenschappelijk economisch doel, het bundelen van activa, het delen van schulden en winst ...). Echter, alle niet aan de voorwaarden voldaan om een ​​vennootschap op te richten in de juridische zin (geen statement bijvoorbeeld).
Samenleving ontstaat (definitie)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document getiteld "Company vaststaand feit (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF