Bewijs van servicekosten

De wet van 6 juli 1989 vestigt het beginsel dat de realiseerbare huurlasten zijn voor rekening van de verhuurder aan de huurder op rechtvaardiging.

Het bepaalt ook dat de huurkosten die hebben geleid tot de betaling van bepalingen, zijn onderhevig aan een jaarlijkse correctie en specificeert een maand voor deze regeling, de verhuurder informeert de huurder telling door de aard van de kosten, en, voorkomend geval, de wijze van verdeling tussen huurders en een noot op het gebied van verwarming en de productie van warm water collectieven.

Tijdens de 6 maanden na de verzending van deze telling, worden de bewijsstukken ter beschikking van de huurders gesteld. Dit kan onder meer facturen, leveringen en de lopende acties en hun ruiters, de aanduiding van de verbruikte hoeveelheid en de eenheidsprijs van elke categorie van kosten.
Bewijs van servicekostenDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document getiteld "Proof of servicekosten" die voortvloeien uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF