Bloed Crime (definitie)


Definitie van geweldsmisdrijven


De gewelddadige misdaad is een uitdrukking met geen echte juridische waarde, maar vaker gebruikt in de omgangstaal tot bepaalde strafbare feiten waarop het Hof van Assisen te beschrijven, met betrekking tot de dood van het slachtoffer. De moord en moord zijn goed gekwalificeerde delicten van "bloed misdaden".
Bloed Crime (definitie)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door Matthew-B. Dit document getiteld "Blood Crime (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF