Letsel (definitie)


Definitie van letsel


juridische term vaak gebruikt in het contractenrecht de aanwijzing van het vooroordeel door een van de contracten voor het voordeel van de andere te lijden, als gevolg van het gebrek aan evenwicht in de waarde van de respectieve voordelen. Met andere woorden, een verdragsluitende zorgen voor een onevenredig groot voordeel ten opzichte van de dienstverlening door de andere Contracting. Het geldt ook in het geval van een aandeel. Het letsel wordt gesanctioneerd door de betaling van de financiële compensatie, of de annulering van het contract.

Het begrip schade is bedoeld in artikel 1118 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot contracten, en de artikelen 889 en volgende van het Wetboek voor de aandelen. Het letsel is van mening dat op het gebied van de bouw, is de verkoop van meststoffen, overdracht van de rechten van de auteurs, en de verkoop van landbouw- en visserijproducten. De blessure wordt beoordeeld op het moment van sluiten van de overeenkomst en het moet niet worden verward met de vooruitziende blik, zoals die er onder het contract.
Letsel (definitie)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document met als titel "Injury (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF