Algemeen aanvaarde boekhoudkundige principe of GAAP (definition)


Het definiëren van agent de la waarderingsgrondslag (GAAP)


boekhouding looptijd van Angelsaksische oorsprong die verwijst naar de regels en normen die worden gebruikt in de boekhouding business. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zijn de regels van goed gedrag dat de normen, regels en conventies bevatten consensus over de uitvoering daarvan. In het algemeen, de meeste landen doen stemmen hun boekhoudnormen IFRS (International Financial Reporting Standards) aan de boekhoudkundige indicatoren ontsleutelen uniform in bijna alle landen.
Algemeen aanvaarde boekhoudkundige principe of GAAP (definition)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document met de titel "Over het algemeen aanvaarde boekhoudkundige principe of GAAP (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF