Vragen om – Legal Definition


definitie tippelen


Verzoeken is een term die verschillende betekenissen kunnen hebben afhankelijk van de context. In het algemeen, het aanwerven betekent het bedrijf van het brengen van mensen naar jou of ze huren vaak met behulp van oneerlijke middelen. De term wordt vaak vragen om meer in het bijzonder gebruikt om de houding van een persoon die een prostituee om een ​​potentiële klant te overtuigen om zijn diensten aan te bieden wordt te beschrijven.
Zie ook de definitie van pandering.
Vragen om - Legal DefinitionDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door asevere. Dit document getiteld "Vragen om - Legal definition" die voortvloeien uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF