Verdeling van Land

Verdeling van Land

Sinds de hervorming van bouwvergunningen inwerkingtreding op 1 oktober 2007, de eerste divisie van een Land is een onderverdeling onderworpen aan een voorafgaande aangifte.

De kwestie van de toepassing van de lokale ontwikkelingsplannen (PLU) is dan ook gebonden aan steeds vaker voordoen. Toch is het altijd mogelijk om land, zelfs NB gebied van een bestemmingsplan (POS) te verdelen.

De bepalingen van de afwikkeling van een POS of PLU verbieden onderverdelingen zijn illegaal. Jurisprudentie van mening dat de planning documenten kan niet alleen betrekking hebben op de materiële regels en niet procedures (Raad van State, 19 oktober 2001, gemeenschappelijke Talange, No. 207.677, Raad van State van 21 maart 1986 flatgebouw Periades, No. 61817).

Het is derhalve niet mogelijk een onderverdeling die een deelproces verbieden. Bovendien is het verbod van een onderverdeling leidt tot het gebruik van andere procedures (ZAC, vergunningen gegroepeerd, ...) nodig hebben om het land divisies uit te voeren.

We zijn dan ook in de aanwezigheid van een illegale bepaling van de verordening die de bevoegde autoriteit moet afzien van de toepassing (advies Raad van State van 9 mei 2005, M. Marangio, No. 277.280), in afwachting van een wijziging van de planning document.

Echter, het recht op land gelegen in NB gebied verdelen niet automatisch het recht om te bouwen te leiden, POS regelgeving kan eisen inzake voorschrijven, bijvoorbeeld op het gebied van land en op die manier bouwgrond na deling. Urban formulier kan worden gereguleerd door de verordening en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen.

Tenslotte werden de regels die van toepassing sinds 1 oktober 2007 die onderverdelingen onderworpen zijn aan een vergunning te bouwen en die onderworpen zijn aan een voorafgaande verklaring te onderscheiden, vooral omdat het aantal partijen, niet betwist door het onvermogen POS en PLU verbieden ontwikkelingen zoals land procedure, kunnen hun stedelijke vorm nog worden geregeld.

Bovendien bestrijding bebouwing door een van de gebieden NB resorptie beleid. De herclassificatie van deze zones in het nieuwe PLU categorieën gebied moet rekening houden met hun extreme diversiteit.

Deze gebieden kunnen meer of minder stedelijke worden of min of meer voorzien en dus heringedeeld U gebied (aangezien openbare voorzieningen voldoende capaciteit om constructen dienen te worden geïmplanteerd) of AU zone (die ofwel kan zijn urbaniseerbaar naar aanleiding van een uitgebreide ontwikkeling operatie of de verwezenlijking van apparatuur) of N zone (beperkt aantal sectoren). Eventuele wijzigingen in de huidige toepassing van POS en PLU regelgeving moet worden gemotiveerd en besproken in termen van doelstellingen ontwikkeling in de ontwikkeling van projecten en duurzame ontwikkeling (PODO), als onderdeel van de evolutie van deze regeling lokale planning, en voor een noodzakelijke evolutie van de stedelijke planning documenten naar elke term NB gebied te verwijderen.
Verdeling van LandDownload dit artikel (PDF)
Geplaatst door ericRg. Dit document met als titel "Verdeling van Land» uit Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF