Directe belastingen (definition)


Betekenis van een directe belasting

De directe belastingen zijn vastgesteld belastingen die rechtstreeks door degene ondersteunt sampling gedragen. Het bekendste voorbeeld van de directe belastingen is de inkomstenbelasting die rechtstreeks aan de belasting wordt betaald door de belastingbetaler. De behuizing belasting, vermogensbelasting of vennootschapsbelasting zijn directe belastingen. Het concept van de directe belastingen is in tegenstelling tot die van de indirecte belastingen dat een derde partij in het belastingbetaling proces omvat.
Directe belastingen (definition)Download dit artikel (PDF)
Geplaatst door Matthew-B. Dit document met als titel "De directe belastingen (definitie)" als gevolg van Rechts-Finance (Droit-finances.commentcamarche.net) is auteursrechtelijk beschermd.Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming is interdite.charger dit artikel (PDF