Onderverhuur van de commerciële lease

ENIN november 2017

Onderverhuur een commerciële lease-overeenkomst is een overeenkomst waarbij de hoofdhuurder kan een derde, de onderhuurder, om alle of een deel van de muren te genieten voor compensatie.

In tegenstelling tot de toewijzing van de lease, wordt de onderhuur van de commerciële lease in beginsel verboden, tenzij een clausule (Art. L145-31 van het Wetboek van Koophandel).

Het kan echter worden beschouwd als aan twee voorwaarden is voldaan (art. L145-31 van het Wetboek van Koophandel).
Indien deze voorwaarden niet wordt voldaan, de onderhuur is onregelmatig. Dit houdt in:

  • De onuitvoerbaarheid aan de verhuurder
  • De mogelijkheid van beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst
  • De mogelijkheid om de verlenging van de huurovereenkomst te weigeren
  • De mogelijkheid voor de sub-huurder ontruimd de huurder schadevergoeding te vorderen

De vereiste voorwaarden

De toestemming van de verhuurder


Het principe van de jurisprudentie is dat de goedkeuring van de verhuurder niet wordt verondersteld, dus we moeten terug te brengen bewijs.
De kracht van de verhuurder aan de onderhuur staan ​​of te verbieden is niet beperkt. Zijn weigering hoeft niet te worden gemotiveerd en zelfs de rechter niet kan ingrijpen om het te controleren. Er is geen wettelijke toestemming om onder te verhuren.
De machtiging, of ontkenning, kan expliciet of impliciet zijn.

De concurrentie van de verhuurder om de handeling


De oproep van de verhuurder om te concurreren met het contract is het verplicht dat de onderhuur geautoriseerd of gewoon bekend.
Indien de huurder niet de verhuurder niet informeert, kan de sub-huurder het initiatief nemen om de wet afdwingbaar te maken.
Na ontvangst van de kennisgeving, de verhuurder heeft vijftien dagen de tijd om zijn voornemen aan te geven of niet deel te nemen in de sub-lease. De stilte is toestemming.

Plan onderhuur


De status van de onderhuur is onafhankelijk van de status van de huurovereenkomst. Men kan om de status van de commerciële leasing en de andere niet worden ingediend.

Betrekkingen tussen de belangrijkste huurder en verhuurder


Naast de problemen die de kop lease in geval van onregelmatigheid van de onderhuur van invloed kunnen zijn, de verhuurder heeft het recht om aanpassing van de huurprijs bij de huur van de onderhuur overschrijdt (Art. L145-31 van al.3 Wetboek van Koophandel).

De huurder, altijd onderworpen aan de verhuurder van zijn verplichtingen, is verantwoordelijk voor de schendingen van de onderhuurder.

De huurder verliest het voordeel van de status van commerciële leases (waaronder het recht op verlenging) is het niet langer eigenaar van het bedrijf.

Relatie tussen huurder en onderhuurder


In principe, de eigenaar en de onderhuurder geen direct verband.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • De verhuurder kan optreden tegen de onderhuurder voor de betaling van de hoofdsom huur maar gewoon om de prijs van de onderhuur te passen.
  • Bij het verstrijken van het hoofd lease kan de onderhuurder direct verzoeken om de verlenging van de huurovereenkomst, indien de huurder wordt beroofd van dit recht (art. L145-31 paragraaf 2 van het Wetboek van Koophandel).

Ratio van de primaire huurder en onderhuurder


Dit is een echte lease. De rechten en plichten zijn hetzelfde als in een conventionele lease.

Maar de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst per se het einde van de onderhuur. De huurder die nog niet voor in verband met de sub-huurder in geval van een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

Zie ook


Download dit artikel (PDF)
Download dit artikel (PDF